Close
SE145.0045 - EASA.21J.339 - SE.21G.0016 - LFS2007:47
Find us on Facebook

CERTIFIKAT

Härmed intygas att

Bromma Air Maintenance AB

556148-8106
Bromma Flygplats, Hangar 4, Bromma

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

avseende

Service och underhåll av flygplan, design och produktion av
flygplansdelar samt försäljning av flygplan och reservdelar.

Terminalgatan 1, Norrköping
avseende

Service och underhåll av flygplan, produktion av
flygplansdelar, utförande av mätflyg samt
försäljning av flygplan och reservdelar.

Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.

 

Jönköping 2019-06-28

Carina Björsell
På uppdrag av Qvalify AB
Ursprungscertifikat utfärdat:
ISO 9001   2013-06-10
ISO 14001   2013-06-10

 

 

 

Cert no. 1889 Giltigt t o m 2022-06-30 www.qvalify.se